Những lỗi nhỏ kế toán dễ bị phạt tiền theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Lỗi kế toán dễ bị phạt tiền

Lỗi kế toán dễ bị phạt tiền

Bắt đầu từ tháng 05-2018, khi Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, và những lỗi kế toán dưới đây nếu phạm phải sẽ bị phạt tiền:

 1. Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (Khoản 2, Điều 8) nếu chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký.
 2. Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng ( Khoản 2, Điều 8) nếu mắc lỗi “ký sót” – chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ.
 3. Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (Khoản 2, Điều 8) nếu để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng.
 4. Phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (Khoản 1, điều 8), nếu mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định.
 5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (Khoản 3, Điều 8) nếu mắc lỗi “lập sót” – Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
 6. Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng(Khoản 3, Điều 8) nếu mắc lỗi “lập dư” – Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
 7. Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (Khoản 3, Điều 8) nếu thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.
 8. Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu áp dụng sai: chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng, chữ viết, chữ số trong kế toán, đơn vị tiền tệ trong kế toán.
 9. Phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng (Khoản 1, Điều 9) nếu mắc lỗi ghi thiếu, làm thiếu – Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy.
 10. ​Sổ kế toán không ghi bằng bút mực (trừ trường hợp đơn vị lựa chọn ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử), ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp;

  Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử);

  Phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng (Khoản 1, Điều 9) nếu mẫu sổ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định.

  Phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (khoản 2, Điều 9) nếu sổ kế toán không được ghi đầy đủ theo các nội dung chủ yếu theo quy định, không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên phương tiện điện tử đối với các loại sổ kế toán phải in ra giấy theo quy định.

 11. Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (Khoản 1, Điều 10) nếu hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán.
 12. Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (khoản 1, Điều 11) nếu lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định.
 13. Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (khoản 1, Điều 11) nếu mắc lỗi “ký sót” BCTC: Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.
 14. Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (Khoản 3, Điều 11) nếu lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán.
 15. Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (Khoản 1, Điều 12) nếu nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.
 16. Phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng ( Điều 14) nếu cung cấp không đầy đủ cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra.
 17. Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (Khoản 2, Điều 15) nếu bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ.
 18. Phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng (Điều 16) nếu không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê tài sản không có đầy đủ chữ ký theo quy định.
 19. Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (Khoản 1, Điều 17) nếu không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định, không thông báo theo quy định khi thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.
 20. Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (Khoản 3, Điều 17) nếu bố trí người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo webketoan

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bài Viết Liên Quan: