Luật lao động

Tổng hợp những điểm mới trong bộ luật 2019

Tổng hợp những điểm mới trong bộ luật 2019

Quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019 sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2021 mà mình đã tổng hợp được, doanh nghiệp người lao động cần chú ý: 1. 10 quy định mới về hợp đồng lao động Bộ […]

20/11/2020 0 comments
Luật Lao Động 2018: 13 Trường hợp NLĐ được nghỉ làm và hưởng lương 100%

Luật Lao Động 2018: 13 Trường hợp NLĐ được nghỉ làm và hưởng lương 100%

Tổng hợp 13 Trường hợp NLĐ được nghỉ làm và hưởng lương 100% theo Luật Lao Động Việt Nam, được áp dụng từ năm 2018. Người Lao Động cần biết. 13 Trường hợp NLĐ được nghỉ làm và hưởng lương […]

28/07/2018 0 comments