Thị trường tài chính

Một số khái niệm cơ bản về thị trường tài chính

Một số khái niệm cơ bản về thị trường tài chính

Thị trường tài chính là một khái niệm cơ bản nhất trong tài chính nói riêng và kinh tế nói chung. Hãy xét đến những hoạt động như đầu tư vào cổ phiếu, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền điện […]

05/11/2020 0 comments
Thị trường tài chính

Thị trường tài chính Việt Nam cần minh bạch hơn nữa

Theo chuyên gia Cấn Văn Lực, Việt Nam đang trong giai đoạn tái cơ cấu nền kinh tế trong đó có thị trường tài chính nên còn rất nhiều việc phải làm. Ông đánh giá thế nào về thị trường […]

27/08/2018 0 comments
Cổ phiếu TNI vượt mệnh giá ngay khi mở rộng thị trường xuất khẩu

Cổ phiếu TNI vượt mệnh giá ngay khi mở rộng thị trường xuất khẩu

Tập đoàn Thành Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thép, inox xuất nhập khẩu. Theo báo cáo thường niên, 6 tháng đầu năm, Thành Nam đã thu về hơn 750 tỷ đồng nhờ hoạt động […]

28/07/2018 0 comments