Nghị định – Thông tư

Lỗi kế toán dễ bị phạt tiền

Những lỗi nhỏ kế toán dễ bị phạt tiền theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Bắt đầu từ tháng 05-2018, khi Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, và những lỗi kế toán dưới đây nếu phạm phải sẽ bị phạt tiền: Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (Khoản 2, Điều 8) nếu […]

17/09/2018 0 comments
Nghị đinh 41/2018 về xử lý vi phạm kế toán và kiểm toán

Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Nội dung nổi bật thuộc Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là tăng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kế toán. Theo đó, mức tiền […]

25/08/2018 0 comments
Những nghị định được thay đổi mới nhất 2018, "dân" kế toán cần biết

Những nghị định được thay đổi mới nhất 2018, “dân” kế toán cần biết

Luật, nghị định, thông tư cập nhật mới nhất trong ngành kế toán năm 2018. “Dân” làm kế toán cần nắm rõ để áp dụng chính xác. Bãi bỏ, thay thế hàng loạt thủ tục hành chính về kế toán […]

28/07/2018 0 comments