Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Nội dung nổi bật thuộc Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là tăng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kế toán.

Theo đó, mức tiền phạt tối đa đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực kế toán là:

  • 50 triệu đồng đối với cá nhân (tăng 20 triệu đồng);
  • 100 triệu đồng đối với tổ chức (tăng 40 triệuđồng).

Chi tiết mức xử phạt đối với từng hành vi tại Chương II Nghị định này, trong đó:

  • Mức phạt tiền quy định tại Khoản 1 Điều 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 19; Khoản 1, 3 Điều 21; 22; Điều 23; 24; 26; 33; 34; Khoản 1, 3 Điều 36; Khoản 1 Điều 38; Khoản 2, 3 Điều 39; Khoản 1, 2 Điều 48; Khoản 1 Điều 57; Khoản 1, 2 Điều 61; Điều 67 là mức phạt tiền đối với cá nhân.

Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Trừ các trường hợp trên, mức phạt tiền quy định tại Chương này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức.

Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01-5-2018 và thay thế Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16-9-2013.

Tải Nghị định 41/2018.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bài Viết Liên Quan: