Marketing truyền thống

Marketing truyền thống - các loại hình sử dụng phổ biến

Traditional Marketing hay Marketing truyền thống và 4 hình thức được sử dụng phổ biến

Hiện nay, Marketing sẽ bao gồm 2 mảng chính là Marketing truyền thống và Digital Marketing (hay marketing hiện đại). Trong đó, Marketing truyền thống là loại hình ra đời trước, khá rộng lớn, kết hợp nhiều hình thức quảng […]

07/08/2018 0 comments
Cách làm marketing truyền thống dần đi vào ngõ cụt?

Cách làm marketing truyền thống dần đi vào ngõ cụt?

Sự phát triển của mạng xã hội – Đặc biệt là các công cụ làm Digital Marketing (tiếp thị số) có thật sự khiến cho cách làm marketing truyền thống dần đi vào ngõ cụt? Nhất là các kênh truyền […]

28/07/2018 0 comments