Một số khái niệm cơ bản về thị trường tài chính

Thị trường tài chính là một khái niệm cơ bản nhất trong tài chính nói riêng và kinh tế nói chung. Hãy xét đến những hoạt động như đầu tư vào cổ phiếu, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền điện tử… có thể bạn chưa từng đầu tư vào các lĩnh vực này nhưng ít nhất các bạn cũng đã từng nghe qua trên các phương tiện thông tin đại chúng hay báo chí thì những thứ như chúng tôi đã liệt kê ở trên chính là các công cụ trên thị trường tài chính. 

Tìm hiểu sâu về thị trường tài chính qua khái niệm, chức năng, vai trò, cấu trúc và thực trạng của thị trường tài chính của Việt Nam hiện nay qua bài viết dưới đây.

1. Khái niệm thị trường tài chính

Thị trường tài chính là thị trường giao dịch các loại tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu,…Thành phần tham gia giao dịch trên thị trường tài chính bao gồm hộ gia đình, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính trung gian và Chính phủ là những người tham gia mua và bán các loại tài sản tài chính-hàng hóa của thị trường tài chính khóa học kế toán online

Nền kinh tế muốn phát triển được trước hết phải đáp ứng những nhu cầu về vốn đầu tư. Muốn có vốn đầu tư lớn và dài hạn cần gia tăng tiết kiệm. Đây chính là mối quan hệ nhân quả giữa tiết kiệm và đầu tư và là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trong nền kinh tế, nhu cầu về vốn để đầu tư và các nguồn tiết kiệm có thể phát sinh từ những chủ thể khác nhau. Những người có cơ hội đầu tư sinh lợi thì thiếu vốn, những người có vốn nhàn rỗi lại không có cơ hội đầu tư. Từ đó hình thành quá trình dịch chuyển vốn từ những người có vốn nhàn rỗi sang những người cần vốn để thỏa mãn nhu cầu của nhau. học kế toán thực tế tại hà nội

Việc dịch chuyển vốn đó được thực hiện trong thị trường tài chính.Trên thực tế thị trường tài chính được coi là nơi tập trung huy động các nguồn vốn trong xã hội để tài trợ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho các chủ thể cần vốn trong nền kinh tế thông qua quá trình mua bán, chuyển nhượng các tài sản tài chính tài chính.

Các tài sản tài chính ở đây có thể là các công cụ vốn xác nhận sự đóng góp của các chủ thể như cổ phiếu, cũng có thể là các công cụ nợ để ghi nhận một khoản vay mượn như trái phiếu, tín phiếu và cả những công cụ tài chính phái sinh như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi…

2. Điều kiện cần thiết để hình thành thị trường tài chính

Nền kinh tế hàng hóa phát triển, tiền tệ ổn định

Các công cụ tài chính phải đa dạng học kế toán online cho người mới bắt đầu

Hình thành và phát triển các tổ chức trung gian tài chính

Hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật học kế toán thuế tại tphcm

Cần có đội ngũ các nhà kinh doanh, các nhà quản lý am hiểu kiến thức của thị trường tài chính

3. Các yếu tố cơ bản của thị trường tài chính

Bao gồm 3 yếu tố cơ bản

Đối tượng của thị trường tài chính là những nguồn cung và nguồn cầu về vốn

Công cụ tham gia vào thị trường tài chính bao gồm các chứng từ có giá trị do các chủ thể phát hành

Chủ thể của thị trường tài chính là những thể nhân và pháp nhân tham gia TTTC chủ yếu là các công ty tài chính, công ty bảo hiểm, ngân hàng, quỹ đầu tư…

4. Chức năng của thị trường tài chính

Dẫn nguồn tài chính, thể hiện khả năng cung ứng nguồn tài chính đến những chủ thể cần nguồn tài chính

  • Chức năng kích thích tiết kiệm và đầu tư học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội
  • Chức năng hình thành giá các tài sản tài chính
  • Chức năng tạo tính thanh khoản (Khả năng chuyển đổi thành tiền) cho tài sản tài chính

Thị trường tài chính đóng vai trò là kênh dẫn vốn từ người tiết kiệm đến người kinh doanh. Giúp cho việc chuyển vốn từ người không có cơ hội đầu tư sinh lợi đến những người có cơ hội đầu tư sinh lợi.

Thị trường tài chính thúc đẩy việc tích lũy và tập trung tiền vốn để đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, sản xuất kinh doanh. bằng kế toán trưởng

Thị trường tài chính giúp cho việc sử dụng vốn có hiệu quả hơn, không chỉ đối với người có tiền đầu tư mà còn cả với người vay tiền để đầu tư. Người cho vay sẽ có lãi thông qua lãi suất cho vay. Người đi vay vốn phải tính toán sử dụng vốn vay đó hiệu quả nhất do họ phải hoàn trả cả vốn và lãi cho người cho vay đồng thời phải tạo thu nhập và tích lũy cho chính bản thân mình.

Thị trường tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chính sách mở cửa, cải cách kinh tế của Chính phủ thông qua các hình thức như phát hành trái phiếu ra nước ngoài, bán cổ phần, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các ngành sản xuất kinh doanh trong nước.

Chức năng cung cấp thông tin kinh tế và đánh giá giá trị của doanh nghiệp.

5. Vai trò của thị trường tài chính

Tạo lập nguồn vốn cho nền kinh tế, thị trường tài chính thu hút, huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước, khuyến khích tiết kiệm và đầu tư

Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế, thị trường tài chính góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính

Đẩy nhanh quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bài Viết Liên Quan: