Luật Lao Động 2018: 13 Trường hợp NLĐ được nghỉ làm và hưởng lương 100%

Tổng hợp 13 Trường hợp NLĐ được nghỉ làm và hưởng lương 100% theo Luật Lao Động Việt Nam, được áp dụng từ năm 2018. Người Lao Động cần biết.

Luật Lao Động 2018: 13 Trường hợp NLĐ được nghỉ làm và hưởng lương 100%

Luật Lao Động 2018: 13 Trường hợp NLĐ được nghỉ làm và hưởng lương 100%

13 Trường hợp NLĐ được nghỉ làm và hưởng lương 100%

1. Tết Dương lịch (được nghỉ 01 ngày, đó là ngày 01/01 năm Dương lịch)

2. Tết Âm lịch (được nghỉ 05 ngày liên tục, đó là 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm Âm lịch hoặc 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm Âm lịch)

3. Ngày Chiến thắng (được nghỉ 01 ngày, đó là ngày 30/ 4 năm Dương lịch)

4. Ngày Quốc tế lao động (được nghỉ 01 ngày, đó là ngày 01/5 năm Dương lịch)

5. Ngày Quốc khánh (được nghỉ 01 ngày, đó là ngày 02/9 năm Dương lịch)

6. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (được nghỉ 01 ngày, đó là ngày 10/3 năm Âm lịch).

7. Kết hôn (nghỉ 3 ngày)

8. Bố đẻ, mẹ đẻ chết (nghỉ 3 ngày)

9. Bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết (nghỉ 3 ngày)

10. Vợ chết hoặc chồng chết (nghỉ 3 ngày)

11. Con chết (nghỉ 3 ngày)

12. Con kết hôn (nghỉ 1 ngày)

13. Ngày nghỉ hằng năm

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Điều 111, Điều 115, Điều 116 của Bộ luật Lao động 2012.

Lưu ý: Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì tiền lương làm căn cứ để trả cho NLĐ trong ngày nghỉ việc riêng tại các trường hợp nêu trên là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề, chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày NLĐ nghỉ việc riêng có hưởng lương.

Theo thuvienphapluat.vn

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bài Viết Liên Quan: