SPSS: Vai Trò và Tầm Quan Trọng ở Bậc Cao Học

Một trong những phần mềm phân tích dữ liệu mạnh, dễ sử dụng và phổ biến nhất hiện nay là phần mềm SPSS.
Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của luận văn tốt nghiệp bậc Cao Học, chúng ta thấy cho dù đề tài của học viên Cao Học có đi theo hướng hàn lâm hay ứng dụng đều phải trải qua giai đoạn thu thập dữ liệu


Dữ liệu ở đây nếu căn cứ vào nguồn gốc có thể chia làm 02 loại : dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp

Dữ liệu thứ cấp thông thường là những dữ liệu có sẵn, đã được người khác tổng hợp xử lý, học viên Cao Học sử dụng lại để phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu

Khi làm luận văn ở bậc Cao Học, ưu tiên hàng đầu là thu thập dữ liệu thứ cấp, vì dữ liệu này thu thập nhanh, ít tốn kém chi phí so với dữ liệu sơ cấp

Tuy nhiên, dữ liệu thứ cập thường lạc hậu, chậm cập nhật, và đôi khi học viên không biết rõ nguồn gốc dữ liệu có đáng tin cậy không. Đối với những đề tài đo lường theo hướng định lượng thì dữ liệu thứ cấp không thể nào có sẵn. Chính vì vậy học viên cần phải thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng

Trong phương pháp định lượng, một trong những công cụ thu thập dữ liệu là bảng câu hỏi. Học viên sau khi thu thập dữ liệu bằng bảng câu hỏi sẽ đưa toàn bộ dữ liệu thô này vào các phần mềm phân tích dữ liệu để biến những dữ liệu thô này những dữ liệu biết nói để làm cơ sở hỗ trợ cho nhà quản trị ra quyết định để giải quyết vấn đề cụ thể của 01 doanh nghiệp, 01 ngân hàng hay 01 tổ chức tài chính, thương mại

Một trong những phần mềm phân tích dữ liệu mạnh, dễ sử dụng và phổ biến nhất hiện nay là phần mềm SPSS. SPSS với phiên bản mới nhất hiện nay là 20 có thể giải quyết tất cả mục tiêu mà một luận văn tốt nghiệp ở bậc Cao Học đề ra

Vì vậy, trang bị những kiến thức về PPNCKH nói chung và SPSS nói riêng là kỹ năng cơ bản và cần thiết đối với những học viên Cao Học muốn làm luận văn để giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của dữ liệu sơ cấp

Ngoài SPSS, EVIEW cũng là 01 phần mềm phân tích dữ liệu chuyên nghiệp nhưng thường áp dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với những dữ liệu chuỗi thời gian đã ở dạng có sẵn (dữ liệu thứ cấp)

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bài Viết Liên Quan: